Commissies

De DOT commissie en commissies Varices, Diep Veneuze Pathologie, Lymf- en Lipoedeem en Kwaliteit & Productontwikkeling zijn momenteel niet actief. Daarom zijn ze tijdelijk niet op de website vermeld. Heeft u een vraag voor één van deze commissies? Stuurt u dan een mail naar info@dcop.nl.

Onderstaande commissies zijn momenteel wel actief. Klikt u op de naam van de commissie voor meer informatie of documentatie.

Commissie Ulcera & Compressie

De commissie Ulcera & Compressie onderzoekt het therapeutisch belang van compressie. De commissie werkt aan een ‘white paper’ waarin de stand van wetenschap en praktijk tot uiting komt, alsmede aan vernieuwing van het Hulpmiddelenkompas. Vragen voor de commissie Ulcera & Compressie kunt u sturen naar info@dcop.nl.

Drs. Michael Mooij

arts fleboloog, voorzitter

Dr. Kees-Peter de Roos

dermatoloog

Johan van Dongen

productspecialist

Dr. Birgitte Visch

dermatoloog

Em. prof. dr. Cees Wittens

hoogleraar Veneuze Chirurgie

Dr. Robert Damstra

dermatoloog

Paul Snelders

productspecialist

Hanneke Hendrikse

productspecialist

Yvonne van Velzen

productspecialist

Opleidingscommissie 'arts fleboloog DCoP'

De opleidingscommissie coördineert de opleiding tot ‘arts fleboloog DCoP’ en heeft als taak het opstellen en actualiseren van het opleidingsplan.

 

UEMS diploma

De opleiding tot ‘arts fleboloog DCoP’ kan door artsen worden gevolgd in door de UEMS geaccrediteerde opleidingscentra. Indien een arts de opleiding conform het opleidingsplan heeft doorlopen, kan een examen worden gemaakt bij de UEMS.

De UEMS kan de arts vervolgens een European Diploma of Competency Degree in Phlebology (CDP) of Competency Degree in Phlebological Procedures (CDPP) toekennen.

 

Titel ‘arts fleboloog DCoP’

Indien een arts in het bezit is van een CDP diploma en voldoet aan de door de Registratiecommissie gestelde eisen, kan hij tevens bij de DCoP Registratiecommissie een verzoek indienen om zich te laten registreren als ‘arts fleboloog DCoP’. Meer informatie hierover vindt u hieronder bij ‘Registratiecommissie titel ‘arts fleboloog DCoP’.

U ziet hieronder welke opleidingsinstellingen er bij de UEMS als European Training Center in Phlebology (ETCP) via DCoP zijn geaccrediteerd en met welke UEMS geaccrediteerde opleidingscentra er wordt samengewerkt.

Vragen voor de Opleidingscommissie ‘arts fleboloog DCoP’ kunt u sturen naar info@dcop.nl.

Dr. Wijnand van Gent

vaatchirurg, voorzitter

Drs. Michael Mooij

arts fleboloog, vicevoorzitter

Drs. Robert Boonen

arts fleboloog

Marianne Provoost

medisch jurist

Drs. Denise Westerheijden

arts fleboloog

Irwin Toonder

vasculair consulent

Dr. Emma Gertsen

arts fleboloog i.o.

Vacature dermatoloog

Registratiecommissie titel 'arts fleboloog DCoP'

De Registratiecommissie heeft als taak het bijhouden van het Register met de gegevens van personen die zich in het Register hebben ingeschreven als ‘arts fleboloog DCoP’.  In 2024 start de registratie van de DCoP leden die via de UEMS Opleidingscentra (zie Opleidingscommissie ‘arts fleboloog DCoP’) een UEMS CDP/CDPP diploma hebben ontvangen.

In het Handboek registratie ‘arts fleboloog DCoP’ vindt u alle informatie: van het reglement voor het gebruiken van het merk ‘arts fleboloog DCoP’ tot het bewijs van inschrijving.

De persoon die zich wil laten (her)registreren dient bij de aanvraag (her)registratiekosten van €150,- te voldoen en ontvangt hiervoor een factuur. Het bedrag wordt eenmalig in rekening gebracht bij (her)registratie en geldt voor een periode van 5 jaar. De hoogte van de (her)registratiekosten is door de algemene ledenvergadering in november 2023 vastgesteld en kan jaarlijks worden geïndexeerd.

Om de registratieprocedure in gang te zetten dient u onderstaande documenten te downloaden, in te vullen en ondertekend retour te sturen naar registratie@dcop.nl. Vergeet u niet een bijlage mee te sturen met het overzicht van de door u bezochte congressen, flebologische bijeenkomsten of verrichte wetenschappelijke onderzoeken van de afgelopen 5 jaar. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Download hier het inschrijvingsformulier, de verklaring werkzaamheden en het toestemmingsformulier.

Vragen voor de Registratiecommissie titel ‘arts fleboloog DCoP’ kunt u sturen naar registratie@dcop.nl of info@dcop.nl.

Een overzicht van de artsen die zijn geregistreerd als ‘arts fleboloog DCoP’ vindt u in het register.

Drs. Tim Wentel

dermatoloog, voorzitter

Drs. Andres van Goethem

chirurg, viceoorzitter

Drs. Areadne van Dijken

arts fleboloog

Marianne Provoost

medisch jurist

Werkgroep 'Follow-up na gestandaardiseerde veneuze behandelingen'

Welke adviezen geven wij onze patiënten mee na gestandaardiseerde veneuze behandelingen? De werkgroep ‘Follow up’ onderzoekt het.

Dr. Wijnand van Gent

vaatchirurg, voorzitter

Drs. Tanja Cijs

chirurg

Drs. Céline Eggen

arts fleboloog

Drs. Ilse Nevenzel

vaatchirurg

Paul Snelders

productspecialist

Wetenschapscommissie

DCoP vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor veneus wetenschappelijk onderzoek en heeft daarom verschillende research grants in het leven geroepen. De research grant is bedoeld voor een arts of vertegenwoordiger van een maatschap of zorginstelling die het onderzoek coördineert of uitvoert. DCoP leden kunnen hiervoor een aanvraag indienen. De wetenschapscommissie beoordeelt deze aanvragen.

Een arts, AIOS, coassistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of andere in de flebologie geïnteresseerde zorgverlener die lid is van DCoP kan een aanvraag indienen voor het stipendium. Deze is bedoeld ter financiële ondersteuning van bijvoorbeeld een voordracht op een (buitenlands) congres, drukwerk van promotiemateriaal, stage in het buitenland etc. zolang het maar bijdraagt aan de flebologie!

Wilt u de documenten inzien? U kunt ze hier downloaden.

Overeenkomst research grant wetenschappelijk onderzoek DCoP

Beleid aanvraag en toekenning stipendium flebologie DCoP

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Dr. Attila Krasznai

vaatchirurg, voorzitter

Drs. Marald Wikkeling

vaatchirurg

Drs. Céline Eggen

arts fleboloog

Drs. Paul Liqui Lung

vaatchirurg

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaat uit minimaal 2 personen en meestal een institutioneel en een industrieel lid. De commissie blijft doorgaans 3 jaar aan. Daarna wordt er een nieuwe commissie samengesteld. De kascontrolecommissie controleert de jaarrekening die door de accountant wordt opgesteld en adviseert het bestuur over het financiële beleid.

Areadne van Dijken

arts fleboloog

Toine Stokbroekx

productspecialist